همزاد: روز ِ ملی ِ اقلیت‌های جنسی

روز افتخار رنگین‌کمانی‌ها در سایر رسانه‌ها
منبع این نوشته: همزاد – تاریخ انتشار: 22-07-2010

 

.
.
.
قراری گذاشته‌ایم؛ که اولین جمعه‌ی مردادِ هر سال
روز ملی ِ اقلیت‌های جنسی باشد.
.
اولین جمعه‌ی مرداد یک بهانه است. بهانه، نه فقط برای جشن و خوش‌احوالی و هم‌نوایی، که بهانه برای شکل دادن به آینده‌ای که خواهد آمد. بهانه برای این که آینده را کمی شبیه به چیزی کنیم که خودمان می‌خواهیم.
.
کی می‌داند؟ شاید هم جمعه‌ی اول ِ مردادِ سال‌ها بعد، پیرمردی باشم، پرچم ِ رنگین‌کمان به یک دست و جام ِ شراب به دستِ دیگر، ایستاده باشم کناره‌ی خیابان ِ ولیعصر ِ تهران، که نگاه می‌کنم به راهپیمایی ِ افتخار ِ هم‌جنس‌گرایانی که هیچ دغدغه‌ای از این دست که ما داریم، در سبک‌بالی و عیش-و-نوش‌شان پیدا نیست.
البته آن موقع دیگر اسم ِ این خیابان لعنتی ولیعصر نخواهد بود.
البته من هم قرار نیست این همه عمر کنم.
.
روز ِ ملی بهانه است، برای این که آینده را شبیهِ چیزی کنیم که خودمان می‌خواهیم.