روز ملی همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی

سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۸۹ خورشیدی ما، جمعی از همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ِ ایران، اولین جمعه امرداد ماه که روز اول امرداد است را، انتخاب کردیم و اسمش را گذاشتیم: «روز ِ ملی همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ِ‌ایرانی» (بیشتر…)

» Read more
1 2