بیانیه‌ها

پوستر روز افتخار اقلیت‌های جنسی در سال ۱۳۹۷

اولین جمعه امرداد ۱۳۹۷

انسان‌ها فارغ از هرگونه تفاوت‌های نژادی، زبانی، دینی، جنسی و جنسیتی، ملیت و … باید از حرمت و حقوق انسانی یک‌سانی برخوردار باشند بدون این‌که مجبور به هم‌شکل‌بودن با دیگران شوند.

تصویرها

English Posts