بیانیه‌ها

پوستر روز افتخار اقلیت‌های جنسی در سال ۱۳۹۷

اولین جمعه امرداد ۱۳۹۷

انسان‌ها فارغ از هرگونه تفاوت‌های نژادی، زبانی، دینی، جنسی و جنسیتی، ملیت و … باید از حرمت و حقوق انسانی یک‌سانی برخوردار باشند بدون این‌که مجبور به هم‌شکل‌بودن با دیگران شوند.

تصویرها

English Posts

First Iran Pride Day celebrations in Tehran 2010

IranPride 2017 Statement

We are believing in the power of happiness, as a shape of resistance and we keep our euphoria alive as the torch of justice.