روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران | پسر

روز افتخار کوییرهای ایران - ۱۳۸۹

یکم امرداد ۱۳۸۹، عده‌ای این روز را گرامی داشتند. بزرگداشت اولین سال‌گرد روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران، یاداوری حقوق و مسئولیت هریک از ما ست.

» Read more
1 2