روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران | پسر

روز افتخار کوییرهای ایران - ۱۳۸۹

یکم امرداد ۱۳۸۹، عده‌ای این روز را گرامی داشتند. بزرگداشت اولین سال‌گرد روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران، یاداوری حقوق و مسئولیت هریک از ما ست.

» Read more

پسر: دعوت از فعالین حقوق بشر برای گرامی‌داشت روز ملی رنگین‌کمانی‌ها

روز افتخار ایران در سایر رسانه‌ها

شما می توانید همچون دیگر همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسی های ایرانی این روز را با ابتکاری فردی گرامی داشته و یا حتی با اقدام هایی همچون دادن بیانیه عمومی و یا حتی اعلام در گوشی آن به نزدیک ترین دوست در اشاعه آن رنگین کمانی های ایرانی را یاری کنید

» Read more
1 2