پسر: دعوت از فعالین حقوق بشر برای گرامی‌داشت روز ملی رنگین‌کمانی‌ها

روز افتخار رنگین‌کمانی‌ها در سایر رسانه‌ها
منبع این نوشته: پسر – تاریخ انتشار: 22-07-2010

 

فعالین محترم حقوق بشر ایرانی

با سلام و عرض احترام

شاید تا به حال این وبلاگ را دیده باشید:

http://ranginkamaniii.blogspot.com

این تصمیمی گروهی است که با همفکری برخی از همجنسگرایان داخل و خارج از ایران گرفته شده و در مورد علت و جزئیات آن می توان در آینده بیش از اینها سخن گفت،
اما هدف از نگاردن این نامه دعوت همه ی شما به عنوان فعالین حقوق بشر ایرانی است به منظور گرامی داشت، دعوتی که شخصا به عهده خود دیدم و نه در مقام سخن گویی است و نه در مقام حتی یکی از اعضای چندان موثر، فقط به عنوان یک عضو و قسمتی از وظیفه ای که بر دوش تک تک دگرباشان ایرانی هست لازم دیدم.
شما می توانید همچون دیگر همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسی های ایرانی این روز را با ابتکاری فردی گرامی داشته و یا حتی با اقدام هایی همچون دادن بیانیه عمومی و یا حتی اعلام در گوشی آن به نزدیک ترین دوست در اشاعه آن رنگین کمانی های ایرانی را یاری کنید
لازم به ذکر است
توصیه شخصی من در این باب چیزی جز تبریک سازمان های مطبوع شما نیست و در نظر داشته باشید که هر گونه جبهه گیری یا تند روی می تواند این روز را به خطری برای اقلیت جنسی ایرانی ( مخصوصا آنانی که در ایران ساکن اند ) تبدیل کند.
با تشکر و خسته نباشید

رضا “پسر”

پی نوشت:
این متن به شکل زیر به میل آدرس بانو ساقی قهرمان و آقای آرشام پارسی نیز ارسال شده:

بانو ساقی قهرمان
آقای آرشام پارسی
شاید تا به حال این وبلاگ را دیده باشید:
http://ranginkamaniii.blogspot.com/
این تصمیمی گروهی است که با همفکری برخی از همجنسگرایان داخل و خارج از ایران گرفته شده و در مورد علت و جزئیات آن می توان در آینده بیش از اینها سخن گفت
اما هدف از نگاردن این نامه دعوت هر دوی شما به عنوان دبیران دو سازرمان مطرح همجنسگرایان ایرانی است به منظور گرامی داشت، دعوتی که شخصا به عهده خود دیدم و نه در مقام سخن گویی است و نه در مقام حتی یکی از اعضای چندان موثر، فقط به عنوان یک عضو و قسمتی از وظیفه ای که بر دوش تک تک دگرباشان ایرانی هست لازم دیدم.
شما می توانید همچون دیگر همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسی های ایرانی این روز را با ابتکاری فردی گرامی داشته و یا حتی با اقدام هایی همچون دادن بیانیه عمومی و یا حتی اعلام در گوشی آن به نزدیک ترین دوست در اشاعه آن رنگین کمانی های ایرانی را یاری کنید
لازم به ذکر است
توصیه شخصی من در این باب چیزی جز تبریک سازمان های مطبوع شما نیست و در نظر داشته باشید که هر گونه جبهه گیری یا تند روی می تواند این روز را به خطری برای اقلیت  جنسی ایرانی ( مخصوصا آنانی که در ایران ساکن اند ) تبدیل کند.
با تشکر و خسته نباشید