آرشام پارسی: روز ملی‌ همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و دگرجنسگونگان ایرانی

روز افتخار رنگین‌کمانی‌ها در سایر رسانه‌ها
منبع این نوشته: وبلاگ آرشام پارسی – تاریخ انتشار: 24-07-2010

 

دوستان عزیز

باید به سهم خودم از این اقدام شما تشکر و قدردانی کنم. این کار شما من را به یاد عید صدا در حدود ۹ سال پیش انداخت که در آن روز همه با هم گفتیم که امروز روز ملی‌ همجنسگرایان خواهد بود. این حس و یا بهتر بگویم این نام خاطره‌ای شیرین برای همهٔ ما در آن روز و تا چند سال بعد از آن برای ما ایجاد کرد.

مهم نیست که چه روزی برای این هدف انتخاب شود. مهم این است که قرار بگذاریم در یک روز بخصوص بیشتر از همیشه خودمان باشیم. و سعی‌ کنیم این یک روز بخصوص را به ۳۶۵ روز سال گسترش دهیم و فقط خودمان باشیم فرق از هر گونه ماسک و نقاب.

روز ملی‌ همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و دگرجنسگونگان ایرانی‌ فرخنده بعد.

آرشام پارسی‌