کلیپی که به مناسبت اولین جمعه امرداد تهیه شده

روز افتخار رنگین‌کمانی‌ها در سایر رسانه‌ها
منبع این نوشته: پسر – تاریخ انتشار: 16-02-2012

 

یکی از همین روزهای گرم تابستان از خانه هامان بیرون می آییم، با لباس های رنگ به رنگ، با لب های پر از خنده و شادی. و به همدیگر خواهیم گفت: ما توانستیم

این روز تنها برای حک شدن در تقویم نیست. این روز نباید که فقط متعلق به تقویم باشد. بودن این روز، بعد از جاری شدن در صفحه های سایبر ما و بعد از جاری شدن در جمع های ما و خانه های ما و بعد از تسری پیدا کردن در شادی ها و غم های ما، جایش را در خیابان ها و کوچه ها و دانشگاه و هرجایی که زندگی هست، باز می‌کند.