کمیته گزارشگران حقوق بشر: گزارشی از مراسم بزرگداشت روز ملی اقلیت‌های جنسی در ایران

روز افتخار کوییرهای ایران - ۱۳۸۹

مقاله‌ی ویژه‌ی کمیته گزارشگران حقوق بشر در مورد برگزاری روز افتخار ایران در سال ۱۳۸۹

» Read more

اولین جمعه امرداد ۱۳۹۶

First Iran Pride Day celebrations in Tehran 2010

ما به نیروی شادی و اعجاز امید، ما به قدرت رنگ‌ها باور داریم، ولی ما رنگین‌کمانی‌های ایران، شادمانی خود را چون شکلی از مقاومت فریاد می‌زنیم

» Read more
1 2