پوستر روز رنگین‌کمانی های ایران سال ۱۳۹۵

روز ملی اقلیت‌های جنسی ۱۳۹۵

دریافت فایل اصلی فتوشاپ این تصویر

 

دریافت فایل اصلی فتوشاپ این تصویر

 

روز رنگین‌کمانی‌های ایرانی ۱۳۹۵

دریافت فایل اصلی فتوشاپ این تصویر

 

 

Creative Commons Attributions v.4 International, JoopeA.
درباره حق چاپ این تصاویر در این لینک بخوانید.

Leave a Reply

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of